هلنیستی

نمودارهای فال یونانی

طالع بینی ، غربی ، هلنیستی ، نمودارهای طالع بینی ، نماد 'I' با کلمات Holographically (Degro). نمودار در ابتدای نمودار با دو نقطه به سمت پایین ، نقطه اول به سمت بالا و نقطه چهارم به سمت پایین یافت می شود.