اصلی علائم زودیاک 3 نوامبر زودیاک عقرب است - شخصیت فال کامل

3 نوامبر زودیاک عقرب است - شخصیت فال کامل

علامت زودیاک برای 3 نوامبر عقرب است.

نماد نجومی: عقرب. نشانه عقرب برای متولدین 23 اکتبر - 21 نوامبر ، هنگامی که خورشید عقرب محسوب می شود ، تأثیرگذار است. این امر برای اراده ، تمایل و انعطاف پذیری فراوان است.صورت فلکی عقرب بین Libra به غرب و Sagittarius به شرق در زمینی به مساحت 497 مربع قرار دارد و آنتارس را به عنوان درخشان ترین ستاره خود می داند. عرضهای دیدنی آن بین 40+ تا -90 درجه است ، این یکی از دوازده صورت فلکی زودیاک است.

نام عقرب نام لاتین عقرب است. در اسپانیایی ، Escorpion نام علامت زودیاک 3 نوامبر است. در یونانی و فرانسوی از عقرب استفاده می شود.

علامت مقابل: ثور. این نشان دهنده عمق و وقت شناسی است ، اما همچنین به این معنی است که این علامت و عقرب می توانند در برخی موارد جنبه مخالفت ایجاد کنند ، نیازی به ذکر نیست که اضداد آن را جذب می کنند.حالت: ثابت است. این حالت ، طبیعت مهربانانه متولدین 3 نوامبر و کمرویی و قلب گرم آنها را نسبت به بیشتر شرایط زندگی نشان می دهد.

خانه حاکم: خانه هشتم . این خانه بر دارایی های مادی دیگران حکمرانی می کند ، و به سمت مبارزه یک فرد برای داشتن هر آنچه که اطرافیان دارند ، هدایت می شود. این همچنین به رمز و راز و ناشناخته ترین نتیجه مرگ اشاره دارد.

نهاد حاکم: پلوتون . این سیاره نشان دهنده استقامت و عقل است. این همچنین م suggestsلفه تدبیر را پیشنهاد می کند. پلوتو معادل هادس ، خدای یونانی جهان زیرین است.عنصر: اب . این عنصری است که پیچیدگی و عمق زندگی افراد متولد شده با علامت زودیاک 3 نوامبر را باز می کند. گفته می شود که آب با سه عنصر دیگر متفاوت است ، به عنوان مثال ، با زمین به مدل سازی چیزها کمک می کند.

روز بخت و اقبال: سهشنبه . این یک روز است که توسط مریخ اداره می شود ، بنابراین نمادی از قدرت و اشتیاق است و بهترین را با بومیان عقرب مخفی می داند.

اعداد خوش شانس: 1 ، 2 ، 10 ، 14 ، 20.

شعار: 'آرزو می کنم!'

اطلاعات بیشتر در مورد زودیاک 3 نوامبر در زیر

مقالات جالب

انتخاب سردبیر

Sagittarius Sun Sagittarius Moon: یک شخصیت دوستدار آزادی
Sagittarius Sun Sagittarius Moon: یک شخصیت دوستدار آزادی
خوش شانس و ایده آلیست ، شخصیت قوس طاووس ماه از هیچ فرصتی برای تجربه تجربه های جدید فرار نمی کند.
30 ژوئن زودیاک سرطان است - شخصیت فال کامل
30 ژوئن زودیاک سرطان است - شخصیت فال کامل
در اینجا مشخصات طالع بینی کسی را که در زیر زودیاک 30 ژوئن متولد شده است ، پیدا کنید ، این حقایق مربوط به علائم سرطان ، سازگاری عشق و ویژگی های شخصیتی را نشان می دهد.
چگونه یک مرد ثور را پس بگیریم: چیزی که هیچ کس به شما نمی گوید
چگونه یک مرد ثور را پس بگیریم: چیزی که هیچ کس به شما نمی گوید
اگر می خواهید مرد ثور را پس از جدایی دوباره به دست بیاورید ، باید توجه او را به چیزهایی که اگر در کنار شما نباشد ، اما بدون حسادت او متمرکز کنید ، معطوف کنید.
مرد جوزا در یک رابطه: او را درک و عاشق کنید
مرد جوزا در یک رابطه: او را درک و عاشق کنید
در یک رابطه ، مرد جوزا کاملا عملگرا و سرگرم کننده است ، بنابراین در واقع او را در حال تجزیه و تحلیل احساسات یا واکنشهای شریک زندگی خود نمی بینید.
مرد باکره و زن سرطانی سازگاری طولانی مدت
مرد باکره و زن سرطانی سازگاری طولانی مدت
یک مرد باکره و یک زن سرطان مهربان ترین نازنین هستند و رابطه خود را بر اساس حمایت بی قید و شرط قرار می دهند.
شریک ایده آل برای مرد ثور: وفادار و با درک
شریک ایده آل برای مرد ثور: وفادار و با درک
همسر عالی روح برای انسان برج ثور صبور و مراقب است ، با ایده های زندگی مشابه او و مهارت در تحقق خواسته هایش.
خرما ، دکن و لنگه های لئو
خرما ، دکن و لنگه های لئو
در اینجا تاریخ های لئو ، سه دهک ، تحت کنترل خورشید ، مشتری ، مریخ ، جاسوس لئو سرطانی و جاسوس لئو ویرجین وجود دارد که همه به گونه ای آسان قابل درک است.